REZYGNACJA Z UMOWY Z BIUREM PODRÓŻY


Z jakichś powodów nie możesz skorzystać z usługi turystycznej, na jaką zdecydowałeś się jakiś czas temu w ramach kontaktu z biurem podróży? Koniecznie powinieneś zdecydować się na to, aby dopełnić wszelkich formalności odnoszących się do rezygnacji z umowy zawarte z biurem podróży. Jest to naprawdę bardzo łatwe i wcale nie wiąże się z koniecznością narażenia nas na poważne straty natury finansowej, o ile tylko dopełnimy kwestii formalnych tak jak jest to wymagane prawnie. Istnieją stosowne przepisy jakie regulują ten rodzaj działań. A mianowicie- do rezygnacji z usług masz prawo na pewno w momencie, gdy dojdzie do nagłych, niespodziewanych przeobrażeń w warunkach umowy i świadczeń jakie miały być zagwarantowane w ramach Twojej wycieczki przez organizatora. Nie ma w tym Twojej winy, więc dlaczego masz być stratny? Godziłeś się na coś innego niż organizator wyjazdu zaproponował Ci ostatecznie, stąd nie musisz płacić i jechać na coś innego standardem niż początkowo była o tym mowa i niż sobie życzyłeś. Ogólnie istnieje taki zapis, który podkreśla, że organizujący turystykę musi poinformować wszystkich uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, że z niezależnych od niego przyczyn dojdzie do wprowadzenia jakichś modyfikacji w warunkach podpisanej umowy. Musi on to zrobić najszybciej jak to możliwe, a wtedy Ty masz sposobność nie tylko odstąpienia od umowy, ale także pozyskania właściwych środków pieniężnych. Kolejna kwestia to organizacja przez firmę turystyczną z usług której chciałeś skorzystać, imprezy zastępczej, aby zrekompensować straty poniesione przez klienta. Jeżeli dojdzie do podwyższenia niespodziewanie stawek cenowych, inaczej niż zaznaczone jest to w umowie, koniecznie powinieneś ubiegać się o prawo do zrezygnowania z umowy zawieranej z biurem podróży.

Źródło: