UMOWA Z BIUREM PODRÓŻY


Każdy wyjazd organizowany z ramienia renomowanej firmy turystycznej, jaką jest biuro podróży, opierać się powinien przede wszystkim na inwestycji w umowę formalną podpisywaną z wykonawca konkretnych usług turystycznych, z jakich mamy zamiar skorzystać. To jest dowód na to, że faktycznie wycieczkę nabyliśmy oraz że jej organizator zadeklarował nam jej zorganizowanie na odpowiednim poziomie, takim jak ustalone to było ustnie. Prawidłowo sporządzona umowa o usługach turystycznych powinna się składać z kilku standardowych punktów, do jakich zalicza się między innymi nazwę organizatora, numer jego wpisu do rejestru, dane osoby, z jaką umowa zostaje podpisana, a także konkretny rodzaj wczasów- typ wycieczki, jej trasa z dokładnością do każdego jednego punktu, a także miejsce pobytu i forma zakwaterowania, jaka w ramach wyjazdu jest gwarantowana. Kolejna kwestia to daty- ramy czasowe trwania imprezy turystycznej. Istotne jest także określenie jednoznacznie kategorii i typu środka transportu, za pomocą którego pasażer dostanie się do miejsca docelowego, czasu przyjazdu i wyjazdu, godziny i daty odjazdu, położenia obiektu hotelarskiego, ceny za pobyt w nim, rodzaj usług gastronomicznych itd. Co więcej, jeżeli kupujemy w biurze podróży gotową wycieczkę, obowiązkowo musimy zwrócić także uwagę na to, czy w umowie z firmą turystyczną mamy uwzględniony program zwiedzania a także szereg innych usług, na jakie się umawialiśmy. Zawsze domagaj się przygotowania takiej umowy w dwóch jednakowo brzmiących kopiach, które opatrzone zostaną stosownymi podpisami obu stron ją zawierających.

Źródło: